164/15 Návrh vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem; T: 8.9.2015

Základními cíli přímo aplikovatelných Nařízení Komise (EU) č. 984/2013 ze dne 14. října 2013, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských soustavách a Nařízení Komise (EU) č. 312/2014, ze dne 26. března 2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních soustavách, jsou především:

a. Uživatelé sítě budou primárně zodpovědní za bilancování svého portfolia tak, aby minimalizovali potřebu provozovatele přepravní soustavy provádět akce na vyrovnávání systému stanovených nástrojů.

b. Uživatelé sítě budou vyrovnávat způsobenou odchylku v soustavě pouze pomocí finančního vyrovnávání

c. Provozovatel přepravní soustavy při vyrovnávání soustavy primárně využívá nákupu/prodeje krátkodobých standardizovaných produktů na vnitrodenním trhu organizovaném operátorem trhu

d. Zavedení aukčních mechanismů na všech propojovacích bodech přepravní soustavy

e. Nabídka koordinovaných kapacit na propojovacích bodech, nekoordinované pouze ve speciálních případech.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/