164/21 Novela z. č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh;T:16.11.2021

Předmětem je částečná transpozice směrnice EP a Rady (EU) 2019/882 o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb. Cílem směrnice je přispět k řádnému fungování vnitřního trhu harmonizací právních předpisů členských států, pokud jde o požadavky na přístupnost u určitých výrobků a služeb, jejichž rozdílná úprava mezi členskými státy může vytvářet překážku obchodu. Předpisy v oblasti přístupnosti obecně stanoví požadavek, aby vybrané výrobky a služby byly použitelné pro osoby se zdravotním postižením nebo jiným funkčním omezením, ať už trvalým, nebo dočasným (např. senioři nebo těhotné ženy). Vybranými výrobky v působnosti směrnice 2019/882 jsou zejména počítačové systémy, komunikační a mediální koncová zařízení a některé samoobslužné terminály (bankomaty, automaty na lístky a jízdenky apod.). U značné části směrnice 2019/882 je již nyní transpozice zajištěna zákonem č. 90/2016 Sb. Transpozice zbývající části směrnice 2019/882 bude zajištěna dvěma zákony, a to novelou z. č. 90/2016 Sb. (a k němu vydaným prováděcím právním předpisem), a zcela novým zákonem o požadavcích na přístupnost služeb.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 16. 11. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/