164/19 Vyhl. o registraci vozidel; T: 20.12.2019

Důvodem návrhu novely vyhlášky č. 343/2014 Sb. je snižování veřejných výdajů formou úpravy množství používaných ochranných prvků na tabulce s registrační značkou. Nově se navrhuje vypuštění holografické autodestruktivní samolepky. Na tabulce s registrační značkou bude nadále použit ochranný prvek ve tvaru obdélníku s písmeny „CZ“.