163/16 NV užívání a provozování informačního systému datových schránek; T: 31.8.2016

Hlavním cílem navrhované právní úpravy je modifikovat pravidla stanovená v této vyhlášce, která upravují náležitosti přístupových údajů pro přihlašování do datové schránky, elektronické prostředky pro přihlašování do datové schránky, technické podmínky a bezpečnostní zásady pro přístup do datové schránky, dobu uložení datové zprávy v datové schránce a seznam algoritmů, hashovacích funkcí, standardů a technických norem. Dalším cílem je přispět ke zvýšení bezpečnostních atributů ISDS.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/