163/13 Nař. vl. o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu; T: 26.11.2013

Navrhovaná právní úprava se dotýká především dopravců v drážní nákladní dopravě, kterých kromě nejvýznamnějších jako České dráhy Cargo, a.s., AWT a.s., Unipetrol Doprava s.r.o., Metrans rail, s.r.o., působí na síti celostátní dráhy a regionálních drah několik desítek dalších drážních dopravců převážně v neveřejné dopravě nebo dopravě pro vlastní potřeby. Dále se právní úprava dotýká odesílatelů a příjemců zásilek. Navrhovaná právní úprava bude v rámci meziresortního připomínkového řízení projednána s podnikatelskými a zaměstnavatelskými svazy, zejména Svazem průmyslu a dopravy a odborovými komorami a konfederacemi.

Počet dopravců (provozovatelů drážní dopravy) dosahuje v případě železničních drah řádu desítek (cca 90 subjektů). Tržní síla těchto subjektů je poměrně značná. V souvislosti s právní úpravou nového občanského zákoníku se mění pravidla pro zacházení s tzv. opuštěnou věcí, tj. zásilkami, které příjemce neodebere po dodání. Pro dopravce vyplývá z nového občanského zákoníku oprávnění takovou věc po šesti měsících prodat, avšak na účet osoby oprávněné k vyzvednutí zásilky. Případné pohledávky vůči příjemci zásilky musí dopravce uplatnit v přepravní smlouvě. Náklady spojené s tímto podnikáním nese příslušná právnická nebo fyzická osoba, která se na přepravním procesu zúčastní.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/