163/10 Nař. vl. o sledování dovozu pyrotechnických výrobků; T: 19.7.2010

Předkládaný návrh nařízení vlády je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů a o změně některých zákonů. Návrh je reakcí na přijatou novelu zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických výrobků. Cílem předkládané právní úpravy je umožnit sledování dovozu pyrotechnických výrobků vyrobených mimo EU na celní území České republiky z hlediska jeho množství, ale i směrování ke konečnému uživateli. Dovozce musí před realizováním transakce získat povolení k dovozu podle uvedeného zákona. Kontrolním orgánům tak bude umožněno nejen účinnější provádění kontrolní činnosti, ale budou mít také k dispozici v reálném čase údaje o skutečně realizovaném dovozu podle jednotlivých skupin pyrotechnických výrobků i informace o jejich směrování v rámci vnitřního trhu.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/