163/23 Aktualizace Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu;T:27.9.2023

Materiál byl zpracován na základě požadavku nařízení Evropského parlamentu a Rady 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu. Je návrhem aktualizace Vnitrostátního plánu ČR a v termínu do 30. června 2024 bude předložena jeho finální verze. Přípravu návrhu Vnitrostátního plánu bohužel komplikuje fakt, že na úrovni EU není schválena všechna relevantní legislativa, zejména legislativa v rámci legislativního balíčku Fit-for-55. Účelem Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu, respektive celého systému řízení energetické unie je naplnění následujících cílů: i) příprava a implementace politiky a opatření pro splnění cílů energetické unie a dlouhodobých závazků spojených se snižováním emisí skleníkových plynů, zejména s ohledem na cíle Evropské unie v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030; ii) stimulace spolupráce mezi jednotlivými členskými státy; iii) vyšší regulační a investiční jistota vyplývající z pokrytí všech pěti základních rozměrů energetické unie podpořená plánovacími dokumenty a robustním a komplexním analytickým rámcem; iv) efektivní příležitosti pro účast veřejnosti; v) strukturovaný, transparentní a iterační proces mezi Komisí a členskými státy; vi) posílení spolupráce mezi tvůrci politiky v oblasti energetiky a klimatu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 27. 9. 2023.