163/21 Novela vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích;T:5.11.2021

Předmětem návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je úprava rozsahu a způsobu provádění vysokorychlostního kontrolního vážení, rozsah nízkorychlostního kontrolního vážení a úprava náležitostí dokladů o výsledku kontrolního vážení a vážního lístku vysokorychlostního kontrolního vážení.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 5. 11. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/