163/20 Novela vyhlášky č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí; T:19.10.2020

Navrhuje se do centrální evidence exekucí nově uvádět údaje o oprávněném a snížit ve stanoveném případě odměnu za poskytnutí výpisu z centrální evidence exekucí.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 19. 10. 2020.

/jak-na-