162/16 Národní strategie elektronického zdravotnictví na období 2016 – 2020; T: 23.8.2016

Strategie definuje soubor cílů a opatření, přijatých odbornou i laickou veřejností a ukazuje směr, kterým by se měl vývoj elektronizace ubírat. Strategie je systematicky navázána
na budování a rozvoj elektronizace veřejné správy a související vládní programy.
Protože dosud nebyly státem učiněny kroky k vytvoření předpokladů systémového rozvoje elektronizace zdravotnictví, strategie zcela pragmaticky definuje priority v oblasti vytvoření základních stavebních kamenů elektronizace.

Hlavní směry Národní strategie

Národní strategie elektronického zdravotnictví ve shodě s Akčním plánem 11 Elektronizace zdravotnictví Zdraví 2020 formuluje čtyři strategické cíle:

  • Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví, prevence
  • Zvýšení efektivity zdravotnického systému
  • Zvýšení kvality a dostupnosti zdravotních služeb
  • Vytvoření a rozvoj Informační infostruktury a správa elektronického zdravotnictví

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/