162/15 Novela zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla; T: 8.9.2015

Hlavní principy navrhované úpravy:

  • provedení změn stávající právní úpravy tak, aby byl odstraněn rozpor s výkladem směrnice podle rozsudku SDEU ve věci C‑162/13;
  • odstranění překážek volného pohybu vozidel, která mají obvyklé stanoviště na území EU, i osob, které jimi cestují;
  • zajištění, že s osobami poškozenými provozem vozidel bude zacházeno srovnatelným způsobem bez ohledu na to, na kterém místě EU ke škodě došlo;
  • posílení ochrany osob poškozených provozem vozidel.

Navrhované změny povedou ke zvýšení nákladů zejména vlastníků vozidel vznikem povinnosti platit pojistné za ta vozidla, jejichž provoz nebyl do současnosti podmíněn povinností pojištění odpovědnosti. Jejich počet nelze určit, což znemožňuje vyčíslení možných dopadů. Současně ale může přispět ke snížení jejich nákladů na financování škod těmito vozidly způsobenými. V případě vlastníků, kteří tato vozidla užívají k podnikání, to povede i ke snížení základu daně z příjmů v ČR, což bude mít dopad na daňový odvod, tedy na státní rozpočet. Zvýšené náklady na pojištění se budou vztahovat i na vlastníky vozidel, kteří jsou financováni z veřejných rozpočtů. Sociální dopady v případě vlastníků vozidel používaných invalidními občany budou kompenzovány v rámci sociálních dávek.

 

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/