162/23 Novela vyhl. č. 82/2012 Sb., o technických silničních kontrolách;T:3.10.2023

Materiál se předkládá z důvodu nezbytných změn, které vyplývají z novelizace zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 432/2022 Sb. Předmětná novelizace vyvolává změny související s prováděním technických silničních kontrol. Návrhem vyhlášky tak v návaznosti na zrušení technického průkazu dochází k úpravě popisu kontrolních úkonů v těch částech, kde se odkazuje na technický průkaz. Dále v souvislosti se zahájením přenosu technických silničních kontrol do systému EUCARIS pro výměnu informací o vozidlech a řidičských průkazech z národních registrů členských zemí, respektive jeho modulu RSI, který umožňuje automatizovanou výměnu informací o výsledcích technických silničních kontrol užitkových vozidel, došlo k revizi stupňů hodnocení závad a jejich uvedení do souladu se směrnicí 2014/47/EU. Sjednocením stupňů závad pak byly některé úkony, které se staly duplicitními, vyřazeny.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 3. 10. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/