162/21 Návrh vyhl., kt. se stanoví způsob určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla;T:3.11.2021

Návrh vyhlášky je zpracován v návaznosti na návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. Novela upravuje v návaznosti na požadavky evropského práva mimo jiné právo účastníka na náhradu v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu.

 

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 3. 11. 2021.