162/19 Vyhl. o energetické náročnosti budov; T: 16. 12. 2019

Požadavek na její zpracování vznikl v reakci na nutnost transpozice evropské směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844, nutnost reflektovat dosažený stavebně- technický pokrok v oblasti budov a zlepšení aplikační praxe současného znění platné vyhlášky.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/