16/17 Novela daňového řádu; T: 15.2.2017

Návrh zákona se předkládá k implementaci směrnice Rady (EU) 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz, do českého právního řádu. Jedná se o novelizaci směrnice Rady 2011/16/EU, o správní spolupráci v oblasti daní, pro kterou byla stanovena transpoziční lhůta do 31. prosince 2017.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/