16/16 Nař. vl. o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob; T: 3.2.2016

Navrhovaná právní úprava zajišťuje řádnou transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU a tím splnění legislativních závazků plynoucích pro Českou republiku z členství v Evropské unii. Ve věcné rovině je sledován cíl úpravy na úrovni Evropské unie, tj. zkvalitnění regulace na trhu s jednoduchými tlakovými nádobami tak, aby byla zajištěna ochrana veřejnosti a dalších chráněných zájmů před nebezpečím hrozícím v případě jejich netěsnosti nebo roztržení.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/