16/13 Návrh věcného záměru zákona o službě vojáků v záloze; T: 14.2.2013

Nový zákon bude upravovat průběh služby vojáků v povinné záloze v rámci dobrovolných vojenských cvičení, povinných vojenských cvičení a výjimečných vojenských cvičení, průběh služby vojáků v aktivní záloze v rámci vojenských cvičení, povinných vojenských cvičení, výjimečných vojenských cvičení a služby v operačním nasazení. Službu v operačním nasazení a vojenské cvičení budou vojáci v aktivní záloze vykonávat jak na území České republiky, tak i v zahraničí.

 

Zákon rovněž upraví instituty, které souvisejí se vznikem a průběhem služby vojáků v povinné záloze a vojáků v aktivní záloze povolaných k výkonu vojenské činné služby, bezpečností a ochranou zdraví při jejím výkonu, s peněžními a naturálními nároky, s odpovědností za škodu a náhradou škody, zdravotní péčí a nemocenským zabezpečením, vymezí zákonem instituty pro rozhodování ve věcech řízení s vojáky v této službě a instituty vojenského kázeňského práva. Současně upraví právní poměry, jako je jmenování do vojenské hodnosti, předurčování na systemizované místo, vyslání na služební cestu, udělování zvláštní dovolené, omezování občanských práv atd.

Související soubory

/jak-na-