161/16 Aktivizace ČMZRB jako národní rozvojové banky; T: 23.8.2016

Předkládaný materiál byl Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhotoven v návaznosti na doporučení dalšího postupu obsaženého v materiálu „Finanční nástroje jako forma zajištění financování projektů v programovém období 2014 – 2020“, který byl schválen usnesením vlády č. 85 ze dne 9. února 2015.

V materiálu je zdůvodněna potřeba existence národní finanční rozvojové instituce a jsou zde navrhována opatření, která budou blíže analyzována v projektu transformace banky. Materiál je reakcí na programové prohlášení vlády a na aktuální vývoj na evropské úrovni, zejména pak na Investiční plán pro Evropu, tzv. Junckerův balíček. Pro zajištění funkce národní rozvojové banky se v materiálu navrhuje kapitálové posílení Českomoravské rozvojové
a záruční banky, a.s. ve výši 2,5 mld. Kč do konce roku 2018 a dále dle možností státního rozpočtu o další 2 mld. Kč do konce roku 2020.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/