161/15 Novela zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur; T: 3.9.2015

Předložený materiál má za cíl lepší provedení ustanovení čl. 3 bodů 2, 4, 15, 16, 20 a 21, čl. 11 odst. 2 a Přílohy I směrnice CCS tak, aby jejich provedení do českého právního řádu bylo v souladu s evropským právem i dle názoru Komise. Jde tedy o doplnění nových definic, které jsou obsažené v článku 3 směrnice CCS, dále jde o nápravu chybné poznámky pod čarou, spojené s úpravou znění příslušného ustanovení. Posledním bodem je nově zahrnuté provedení první věty přílohy I směrnice CCS do přílohy zákona o geologických pracích.

Tyto změny nebudou mít žádný reálný dopad, neboť jde čistě o legislativně-technické úpravy, navíc zákon o ukládání CO2 v ust. § 24 stanoví, že ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur na území České republiky nelze do 1. ledna 2020 povolit.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/