161/14 NV o účetních záznamech v technické formě; T: 6.10.2014

Cílem předložení návrhu vyhlášky je:
1. soulad s vyhláškou o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) a zajištění informací potřebných pro sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu,

2. soulad s návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.,

3. naplnění cílů účetní reformy veřejných financí formulovaných usnesením vlády č. 561 ze dne 23. května 2007 k vytvoření účetnictví státu, usnesením vlády č. 921 ze dne 22. prosince 2010 k postupu naplnění základních principů vzniku účetnictví státu a usnesením vlády č. 868 ze dne 28. listopadu 2012 k sestavování konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu,

4. zpřesnění informací pro účely monitorování a řízení veřejných financí, a

5. zvýšení právní jistoty dotčených účetních jednotek v souvislosti s předáváním dat do CSÚIS.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/