161/11 NV o potravinách a tabákových výrobcích; T: 1.8.2011

Vyhláška č. 333/1997 Sb. se upravuje ve smyslu nových poznatků v daném oboru a jejich prezentace spotřebiteli. Zásadním požadavkem je vymezení termínu čerstvosti pekařských a cukrářských výrobků. V tomto případě se jedná o kategorii balených a nebalených výrobků. Termín „čerstvý“ lze dle ustanovení § 4 odst. 2 písm. f) vyhlášky č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, v platném znění, použít pokud toto označení je součástí názvu druhu, skupiny nebo podskupiny uvedené u jednotlivých druhů potravin ve zvláštních právních přepisech. Z hlediska poskytování informací o charakteru potraviny v případě pekařských a cukrářských výrobků jde o důležitou informaci, kterou lze však použít za přesně definovaných vymezených podmínek. V tomto případě se jedná o eliminaci různých způsobů přerušení technologie výroby vedoucích k prodloužení trvanlivosti, které nelze považovat za aspekt čerstvosti pekařských nebo cukrářských výrobků.

Novela vyhlášky dále ošetřuje problematiku využití náplní s prodlouženou dobou trvanlivosti. V tomto případě se jedná o aspekt technologického vývoje v této oblasti.

Vedle definování čerstvých výrobků jsou stanoveny požadavky na označení pekařských a cukrářských výrobků, které byly v průběhu výroby nebo distribuce zmrazeny. Jedná se o poskytnutí přesné informace o charakteru výrobku, který se v konečné fázi promítá do jakosti a kvality pekařské a cukrářské produkce.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem.

Související soubory