161/10 NV nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady; T: 16.7.2010

Potřeba upravit podrobnosti nakládání s elektrozařízeními (EEZ) a elektroodpady tak, aby bylo dosaženo plné slučitelnosti a souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (dále jen „Směrnice RoHS“), jejíž příloha byla nově změněna Rozhodnutím EK č. 2010/122/EU.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/