16/10 Návrh věcného záměru zákona o Státním fondu povinných zásob ropy ; T: 10.2.2010

Návrh věcného záměru zákona o Státním fondu povinných zásob ropy se předkládá na základě usnesení vlády k Analýze možného zapojení podnikatelské sféry do skladování nouzových zásob ropy a ropných produktů s cílem realizovat požadované zvýšení nouzových zásob ropy a ropných produktů na úroveň pokrytí 120 dnů (dále jen „Analýza“).

Návrh vychází z výsledků výše uvedené Analýzy, která se podrobně zabývá jednotlivými variantami, kterými lze dosáhnout sledovaného cíle, jímž je zvýšení bezpečnosti České republiky (dále jen „ČR“). V oblasti zásobování domácího trhu pohonnými hmotami vytvořením podmínek pro navýšení nouzových zásob ropy a ropných produktů na úroveň pokrytí 120 dnů zapojením podnikatelské sféry do skladování nouzových zásob ropy a ropných produktů. Z Analýzy vyplynulo, že nejvýhodnějším řešením vedoucím k dosažení tohoto cíle je regulace právní, která umožní realizaci požadavků kladených na dotčené subjekty upravit zákonem.

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/