161/23 Návrh vyhl. o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro r. 2023; T:18.9.2023

Podle § 190a odst. 4 písm. a) návrhu novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (sněmovní tisk č. 423 schválený v Parlamentu dne 12. září 2023), je Ministerstvo práce a sociálních věcí zmocněno stanovit výši paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro kalendářní rok. Výši paušální částky má Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovit podle údaje zveřejněného Českým statistickým úřadem o spotřebě domácností upraveného pro model práce na dálku, a to za jednu dospělou osobu v průměrné domácnosti v České republice za 1 hodinu. Návrh vyhlášky má za cíl naplnit uvedené zákonné zmocnění s vědomím nutnosti vyčkat na ukončení legislativního procesu příslušného zákona s tím, že pokud by v dané podobě zákon schválen nebyl, nebude vydána ani tato vyhláška.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do pondělí 18. 9. 2023 do 10:00 hodin.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/