161/20 Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o obalech; T:13.10.2020

Předkládaná vyhláška upravuje nově rozsah vedení evidencí, rozsah a způsob ohlašování údajů z těchto evidencí, minimální rozsah ověření údajů autorizovanou obalovou společností (dále také „autorizovaná společnost“) a pravidla výpočtu využití odpadu z obalů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 13. 10. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/