160/16 Novela zákona o posuzování shody stanovených výrobků; T: 6.9.2016

Nezbytnost této právní úpravy je dána legislativními závazky, které pro Českou republiku vyplývají z členství v Evropské unii. Převážná část relevantních přímo použitelných předpisů EU je aplikovatelná přímo, členské státy jsou však povinny vlastními postupy zajistit výkon státní správy v dané oblasti. Jedná se zejména o pověření subjektů k výkonu činností posuzování shody a jejich následnou kontrolu a dozor nad trhem.

Cílem této právní úpravy na evropské úrovni je zkvalitnění regulace trhu s lanovými dráhami, osobními ochrannými prostředky a spotřebiči plynných paliv tak, aby byla zajištěna ochrana zdraví a bezpečnost osob, ochrana majetku a dalších oprávněných zájmů.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/