160/13 NV – požadavky na tabákové výrobky; T: 20.11.2013

Důvodem pro změnu vyhlášky č. 344/2003 Sb. je nutnost v souladu s čl. 288 Smlouvy o fungování EU transpozice směrnice Komise 2012/9/EU ze dne 7. března 2012, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků.

U tabákových výrobků určených ke kouření musí být na obalech pro spotřebitele uvedeno jedno obecné zdravotní varování a jedno dodatečné zdravotní varování. Tato varování se obměňují tak, aby byl zaručen jejich pravidelný výskyt. Návrh vyhlášky na základě směrnice 2012/9/EU obsahuje seznam nových dodatečných zdravotních varování na obalech tabákových výrobků.

Související soubory

/jak-na-