160/23 Návrh vyhl. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro r. 2024; T:19.9.2023

Cílem navržené úpravy je stanovit hodnoty bodu, výši úhrad hrazených služeb a regulační omezení pro rok 2024, které respektují dohody uzavřené v dohodovacím řízení s přihlédnutím k veřejnému zájmu a oprávněným růstům nákladů poskytovatelů zdravotních služeb.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 19. 9. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/