160/20 Podpora podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID – 19 „COVID – BUS“; T:9.10.2020

Záměrem Ministerstva dopravy je podpořit podnikatele v nepravidelné autobusové dopravě s cílem umožnit překlenout krizi trhu, případně ukončit podnikání bez extrémně negativních dopadů na trhu a osobní život podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě. Výše podpory se odvozuje od emisní třídy autobusu (vyšší emisní třída = nižší dopad na životní prostředí = vyšší pořizovací cena autobusu) s limitem výroby autobusu v roce 2000. Dále se pak zohledňuje kapacita autobusu.

Připomínky zasílejte s využitím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 9. 10. 2020.