160/19 Národní strategie finančního vzdělávání 2.0; T: 4.12.2019

Předkládaný materiál je – jak plyne z jeho samotného názvu – strategického charakteru. Konkrétní projekty, kterými se aktualizovaná strategie bude v praxi realizovat, budou po jejím schválení vládou konkretizovány v plánu činnosti Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání. Kromě zmíněného měření finanční gramotnosti a zveřejňování projektů finančního vzdělávání, které bude zajišťovat Ministerstvo financí, připravují řadu finančně vzdělávacích aktivit i ostatní resorty a další členové pracovní skupiny z řad soukromého sektoru.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/