16/23 Národní politika kvality České republiky 2023-2030;T:10.2.2023

Národní politika kvality ČR na období let 2023 až 2030 byla připravena Ministerstvem průmyslu a obchodu, ve spolupráci s Radou kvality ČR, s ostatními ministerstvy a úřady státní správy. Předkládaný materiál vyjadřuje záměry a zaměření vlády ČR ve vztahu ke kvalitě, podporuje a propaguje kvalitu života občanů, udržitelnost a konkurenceschopnost ČR. Uvedené záměry představují z pohledu Rady kvality ČR přehled nejdůležitějších aktivit a oblastí, kterými by se měly rezorty, samospráva, podnikatelská a jiná uskupení, školy, poradenské a vzdělávací organizace i neziskový sektor ve své každodenní práci prioritně zabývat ve vztahu ke kvalitě.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 10. 2. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/