16/22 Návrh zákona proti šíření teroristického obsahu online;T:10.3.2022

Návrh zákona adaptuje právní řád ČR na požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/784 ze dne 29. dubna 2021 o potírání šíření teroristického obsahu online. Jde především o určení příslušných vnitrostátních orgánů, které budou toto nařízení aplikovat, a o stanovení skutkových podstat přestupků spočívajících v porušení povinností daných tímto nařízením.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 10. 3. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/