16/18 NV o kybernetických bezpečnostních incidentech; T: 2.3.2018

Návrhem vyhlášky o kybernetické bezpečnosti mají být provedena ustanovení § 6 písm. a) až c) a e), § 6a odst. 3, § 8 odst. 7, § 13 odst. 4 a § 16 odst. 7 zákona o kybernetické bezpečnosti.

Tento návrh vyhlášky pro doposud neupravené oblasti přináší novou právní úpravu, pro oblasti upravené již původní vyhláškou reflektuje zkušenosti získané po dobu její účinnosti s cílem dosáhnout vyššího stupně kybernetické bezpečnosti u již určených povinných subjektů a rozšíření těchto povinností i na nové povinné subjekty, které nyní regulovány nejsou.  V neposlední řadě si také klade za cíl dosáhnout zjednodušení praktického používání legislativního textu, a to pomocí jeho zpřehlednění a sloučení společných povinností pro různé povinné subjekty a orgány vždy do jednoho ustanovení.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/