159/16 Národní plán rozvoje sítí nové generace; T: 24.8.2016

Klíčovým aspektem Národního plánu je tzv. mapa pokrytí infrastruktury, ze které vyplývá, v jakých lokalitách neexistují přístupové sítě nové generace a ani se zde na základě tržních mechanizmů nehodlají budovat. Tyto lokality tzv. bílá místa pak mohou být předmětem veřejné podpory podle specifického cíle 4.1 OP PIK. Mapu pokrytí a další údaje předal Český telekomunikační úřad MPO koncem května 2016 tak, jak předpokládal Akční plán. Předaná mapa je indikativní a slouží pro potřeby Národního plánu. Pro účely realizace implementace specifického cíle 4.1 OP PIK musí mapa dále projít veřejnou konzultací. Tento proces probíhá paralelně a nemá vazbu na schvalování Národního plánu na národní ani evropské úrovni.

Nedílnou součástí Národního plánu jsou dále návrhy opatření směřující k odstraňování legislativních a jiných překážek, které brání rozvoji sítí nové generace.

Národní plán je intenzivně projednáván s Platformou odborné veřejnosti pro rozvoj vysokorychlostních internetových sítí pod vedením Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy (dále jen „Platforma“). Ve spolupráci s Platformou byly zřízeny 4 pracovní skupiny, které se zaměřily na dotační politiku, nedotační podporu, tj. na legislativní a regulační aspekty, velkoobchodní nabídku a definici přístupových sítí nové generace (NGA) a s nimi související technické parametry. Výsledky těchto pracovních skupin byly zapracovány do Národního plánu. V těchto pracovních skupinách pracovalo více než 40 odborníků z komerčního sektoru, Ministerstva průmyslu a obchodu a Českého telekomunikačního úřadu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/