159/15 NV o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků; T: 27.8.2015

Cílem nyní navrhované právní úpravy je zajištění plné slučitelnosti vnitrostátní právní úpravy o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků s ustanoveními směrnice 2013/55/EU, kterou jsou členské státy Evropské unie povinny v souladu s čl. 3 odst. 1 zavést do svých právních norem do 18. 1. 2016.

Dotčenými subjekty jsou v prvé řadě všeobecné sestry s odbornou způsobilostí, dále poskytovatelé zdravotních služeb v roli zaměstnavatelů těchto pracovníků, vzdělavatelé (vyšší odborné školy, vysoké školy) působící v oblasti kvalifikačního vzdělávání všeobecných sester.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/