159/14 Novela zákona o zpravodajských službách ČR; T: 8.10.2014

Ve vztahu k informacím pocházejícím z daňového řízení je předkládaný návrh koncipován tak, aby umožnil obousměrný tok informací, tedy jak od zpravodajských služeb ke Generálnímu finančnímu ředitelství, tak i směrem opačným. Zároveň nestanoví jednoznačnou povinnost informace poskytnout; u zpravodajských služeb tak zůstává nedotčeno pravidlo obsažené v § 8 odst. 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, podle něhož zpravodajská služba neposkytne státním orgánům a policejním orgánům informace o zjištěních, která náleží do oboru jejich působnosti, jestliže by poskytnutí ohrozilo jí sledovaný důležitý zájem; Generálnímu finančnímu ředitelství je analogicky otevřena možnost, aby posoudilo případné poskytnutí informací z hlediska účinnosti výběru daní. Navrhovanou novelou se tak ve vztahu k zaměstnancům Generálního finančního ředitelství prolamuje mlčenlivost, jíž jsou jinak podle daňového řádu vázáni, a otevírá tak možnost prohloubit spolupráci dotčených orgánů státu v souladu se zásadou dobré správy.

Co se týče údajů o klientech bank, je cílovým stavem jejich poskytnutí, pokud je zpravodajská služba potřebuje k plnění konkrétního úkolu ve své působnosti, nikoli pouze ve vymezeném úseku své působnosti jako dosud. Toto poskytování údajů bude podrobeno kontrole ze strany soudní moci.

Konečně dalším cílem novely je umožnit zpravodajským službám, aby mohly efektivně ztotožnit účastníky komunikace prostřednictvím telefonu, a tím zvýšit účinnost jejich dalších zákonných oprávnění, jako je použití odposlechu.

Ochrana důležitých ekonomických zájmů státu zahrnuje také zjištění, zda subjekty, které uplatňují či zvyšují svůj vliv na strategicky významné podniky, mají při svých podnikatelských aktivitách jiné než ekonomické cíle (tedy dosažení zisku). Proto také je pro zpravodajské služby důležitá schopnost rozpoznat a ověřit původ finančních prostředků, tedy totožnost toho, kdo se skutečně skrývá za oficiálně uvedeným subjektem.

Zavedení uvedeného oprávnění pro zpravodajské služby povede k lepší objasněnosti také dalších nelegálních aktivit, jako je např. příjem peněz za falza pasů apod.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/