159/13 NV – hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu; T: 20.11.2013

Předložený návrh řeší odstranění nesouladu některých ustanovení s ustanoveními zákona.
Z vyhlášky je odstraněno ustanovení, kterým jsou žadatelům uloženy povinnosti při předkládání žádostí, návrhů a oznámení podle § 3 odst. 4 a 5. Jedná se o žádosti provozovatelů vodovodů o povolení užití vody, která nesplňuje některé z limitních hodnot ukazatelů jakosti pitné vody definované tzv. mezní hodnotou. Tyto povinnosti – tj. výčet povinně předložených podkladů a dokumentů k žádosti – nelze uložit pouze vyhláškou, předmětné ustanovení bylo tedy vloženo do novely zákona a v návrhu novely vyhlášky je vypuštěno.
Dále návrh odstraňuje některé dílčí nedostatky, které vyplynuly z praktické aplikace tohoto právního předpisu a nových poznatků z oboru.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/