159/08 Návrh zákona o základním registru obyvatel; T: 10.9.2008

Vláda přijala závazek rozšířit využitelnost stávajících informačních systémů veřejné správy tak, že subsystémy a registry veřejné správy budou propojeny. Cílem je zrychlení správních procesů, odstranění duplicit vedených dat a zúžení správního aparátu. Nástrojem pro splnění tohoto cíle jsou základní registry veřejné správy (dále jen „registry“), které se stanou datovou základnou pro nejčastěji využívané údaje při výkonu veřejné moci a které zaručí jejich bezpečné sdílení.

V souvislosti s plánovaným vznikem registrů bylo vytvořeno hodnocení právní regulace (RIA) k návrhu zákona o základních registrech. V této RIA byly zváženy možné varianty, jak řešit problém vzniku registrů.

Jako vybraná varianta byla zvolena varianta spočívající ve vytvoření čtyř registrů:·         základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí,·         základní registr obyvatel,·         základní registr osob,·         základní registr práv a povinností, a pěti zákonů:·         zákon o základních registrech,·         zákon o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,·         zákon o základním registru obyvatel,·         zákon o základním registru osob,·         zákon o základním registru práv a povinností.Příloha usneseníOdůvodněníMateriálPříloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/