159/23 Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti ŽP – PPŽ2; T:18.9.2023

Program byl připraven na základě Aktualizované koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2035 s výhledem do roku 2050, zpracované s ohledem na evropský kontext, stěžejní dokumenty podpory VaVaI v České republice a základní strategické dokumenty týkající se oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 18. 9. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/