159/20 Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury; T:15.10.2020

Reakce na novelu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Do návrhu vyhlášky jsou promítnuty nezbytné požadavky na obsah dokumentace sloužící pro veřejnoprávní projednání s účastníky řízení a veřejností podle stavebního zákona.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 15. 10. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/