158/16 Nař. vl. obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem maturity; T: 23.8.2016

Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, tj. těch oborů vzdělání, které budou mít 3 povinné zkoušky ve společné části – český jazyk a literaturu, cizí jazyk a matematiku.

Přechod jednotlivých oborů vzdělání na maturitní zkoušku s třemi povinnými zkouškami bude časově realizován ve dvou hlavních fázích:

a) 1. fáze – od školního roku 2020/2021 (tedy poprvé od jarního zkušebního období 2021, tj. pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední rok středního vzdělávání po
31. 8. 2020) budou mít povinnost tří zkoušek společné části žáci vybraných oborů vzdělání, v nichž je už nyní počet hodin matematiky dostatečný a profil absolventa předpokládá přímou vazbu pro využití matematických dovedností v odborné praxi nebo v dalším studiu na VŠ.

b) 2. fáze – od školního roku 2022/2023 (tedy poprvé od jarního zkušebního období 2023, tj. pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední rok středního vzdělávání po
31. 8. 2022) budou mít povinnost tří zkoušek společné části žáci dalších oborů vzdělání.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/