158/13 Novela zákona o zemědělství; T: 20.11.2013

Hlavními důvody předložení navrhované právní úpravy jsou, pokud jde o zákon
o zemědělství, zejména:

 • zpřesnění obecných ustanovení o společných organizacích trhů, přímých platbách a Programu rozvoje venkova a rybářství podle požadavků návrhů nových nařízení Evropské unie – § 2a, 2b, 2c, 2ca,
 • uvedení do souladu evidence zemědělského podnikatele se změnami a zjednodušeními živnostenského práva a se změnami vyvolanými zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech – § 2e až 2h,
 • změna v provozování evidence využití půdy podle uživatelských vztahů s ohledem na sjednocení způsobů administrace dotací v resortu zemědělství a na redukci regionálních útvarů ministerstva, které byly z větší části přesunuty od 1.1.2013 do Fondu – § 3a,
 • úprava evidence půdy, evidence krajinných prvků a evidence objektů a jejich procesních způsobů aktualizace, včetně přesunutí některých ustanovení do prováděcího nařízení vlády (definice zemědělských kultur, definice krajinných prvků, definice objektů, stanovení způsobů dělení půdních bloků a jejich dílů a rozšíření výčtu údajů evidovaných u půdních bloků a jejich dílů) podle požadavků návrhů nových nařízení Evropské unie – § 3a až 3p,
 • zrušení ustanovení o každoročním předkládání zprávy o stavu zemědělství do Poslanecké sněmovny – § 6.

 

Předmětem hlavních změn zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
je zejména:

 • zpřesnění a doplnění ustanovení o kompetenci a působnosti Fondu – § 1 odst. 2 a 5,
 • úprava ustanovení o financování Fondu – § 4 a 6a,
 • doplnění ustanovení o poskytování národních dotací na základě pověření ministerstva podle § 2d zákona o zemědělství prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy – § 11,
 • doplnění ustanovení o poskytování dotací o možnost elektronických podání dotací – § 11,
 • zpřesnění ustanovení o subvencích při vývozu, intervenčním nákupu a prodeji,
 • o produkčních kvótách mléka, cukru a škrobu a o finančních dávkách z výroby cukru – § 11b až 11h.

Návrhem zákona také dojde k částečnému zjednodušení právního řádu České republiky tím, že se navrhuje zrušení značného množství prováděcích právních předpisů (23 nařízení vlády a 1 vyhláška). Jedná se zejména o právní předpisy dotačního charakteru, které již z věcných nebo časových důvodů pozbyly svoji platnost a dosud však byly formálně stále součástí našeho právního řádu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/