158/23 Novela zákona o ČT, zákona  o ČR a z. č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích;T:27.9.2023

Účelem návrhu zákona je v případě zákonů o České televizi (ČT)a o Českém rozhlasu (ČR) zejména reagovat na technologický vývoj prostředí, kdy došlo k přechodu z analogového na digitální vysílání. Obě instituce již rovněž nabízejí své služby prostřednictvím internetu. Dalším účelem navrhovaného zákona je upravit oba zákony tak, aby jejich formulace byla shodná, resp. obdobná, a byly odstraněny nelogické rozdíly v úpravě. Pokud jde novelu o zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, plní závazek vlády zaměřit se na udržitelnost financování veřejnoprávních médií. Výše rozhlasového poplatku je stejná již od roku 2005 (45 Kč) a výše televizního poplatku od roku 2008 (135 Kč). Pro zachování stávající úrovně vysílání veřejnoprávních médií a poskytování jejich veřejné služby v odpovídající kvalitě je nezbytné navýšení rozhlasových i televizních poplatků. Toto navýšení spolu se systémovou změnou spočívající v povinnosti fyzických osob podnikatelů a právnických osob platit poplatky ve výši určené podle počtu jejich zaměstnanců zajistí udržitelnost financování médií veřejné služby.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 27. 9. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/