158/21 Novela vyhl. č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou;T:20.10.2021

Hlavní okruhy změn, jichž se předkládaný návrh vyhlášky týká:

  • Úprava vyhodnocovacího intervalu pro obchodní produkty a vyhodnocení odchylek.
  • Úprava postupu organizace krátkodobého trhu.
  • Úprava postupu organizace trhu s regulační energií.
  • Úprava postupu pro stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou, referenční výkupní cenou nebo referenční aukční cenou a jeho úhrada, postup pro stanovení hodinového zeleného bonusu a hodinového aukčního bonusu na elektřinu.
  • Úprava postupu vykazování dat pro účely úhrady regulovaných plateb provozovateli LDS a výrobci.
  • Návrh vyhlášky současně směřuje k dílčím úpravám ustanovení, ve kterých byla identifikována možnost nejednoznačného výkladu procesů nastavených vyhláškou o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 20. 10. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/