158/20 Návrh rozdělení alokace pro ČR v programovém období 2021–2027 mezi operační programy; T:6.10.2020

Vychází z parametrů Víceletého finančního rámce a tzv. negociačního balíčku, které byly schváleny na mimořádném zasedání Evropské rady ve dnech 17.-21. července 2020. Víceletý finanční rámec musí být ještě schválen Evropským parlamentem a závěry Evropské rad bude nutné zapracovat do konkrétních textů v příslušné legislativě. Stále zůstávají některé otevřené otázky, např. povinnost převodu prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu plus do Fondu pro spravedlivou transformaci.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 6. 10. 2020 do 16h.