158/19 Nař. vl. o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel; T: 11.12.2019

Materiál je předkládán z důvodu snížení procenta poplatků za využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely s cílem více podpořit možnost využití rádiového spektra zejména v případě přípravy na nadcházející zavádění sítí 5G.