157/15 Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách; T: 19.8.2015

V předloženém dokumentu jsou zanalyzovány všechny zpracované studie, popsány, shrnuty a posouzeny základní čtyři varianty možných úprav ÚEL těžby hnědého uhlí. Varianta č.:

1. zachování těžby hnědého uhlí v severních Čechách podle současných limitů;

2. posun hranic těžby hnědého uhlí na lomu Bílina;

3. posun hranice těžby hnědého uhlí na lomu Bílina a současně částečné prolomení limitů na lomu Československé armády (tzv. „malá armáda“);

4. posun hranic těžby hnědého uhlí na lomu Bílina a prolomení územně ekologických limitů na lomu Československé armády v rámci II. etapy (tzv. „velká armáda“).

Cílem materiálu je rozhodnutí o budoucnosti ÚEL těžby hnědého uhlí, protože se jednak jedná o velmi důležitý domácí energetický zdroj a jednak se jedná o oblast, na kterou je vázána velká zaměstnanost, protože surovinový průmysl má obecně, díky tomu, že je na samotném počátku průmyslového řetězce, poměrně velkou multiplikační schopnost.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/