157/13 Nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb; T: 15.11.2013

Navrhovaná právní úprava naplňuje zmocnění ustanovení § 41 odst. 2 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 212/2013 Sb. (dále jen „zákon“). Navrhovaná právní úprava je realizací zmocnění vlády České republiky stanoveného zákonem k vydání nařízení, jímž se stanoví minimální počet provozoven nezbytných pro zajištění dostupnosti základních služeb.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/