157/10 Novela nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností; T: 14.7.2010

Důvodem předložení materiálu je uvést stávající platné znění nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností do souladu s již existujícím právním stavem.

Nařízení vlády upravuje rozsah činností, které lze vykonávat v rámci jednotlivých živností uvedených v přílohách živnostenského zákona. Předložená novela nařízení vlády reaguje na novou právní úpravu některých živností v živnostenském zákoně a na změny jiných právních předpisů, které souvisejí s obsahem činností spadajících do živností. Těmto změnám je nezbytné přizpůsobit obsahové náplně jednotlivých živností. Nad rámec těchto změn nedochází k žádným věcným zásahům do obsahových náplní živností, které by měnily nově rozsah oprávnění podnikatele. Jedná se o nezbytné změny pouze technického charakteru. Odstraňují se přitom některé praxí zjištěné nepřesnosti stávajícího znění nařízení vlády.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/