157/09 NV o základních měřících jednotkách; T: 11.9.2009

Důvodem pro předložení návrhu vyhlášky je přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/3/ES ze dne 11. března 2009, kterou se mění směrnice Rady 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření.

Navrhované změny nepřekračují rámec směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/3/ES, ale pouze novelizují stávající vyhlášku č. 264/2000 Sb., o základních měřících jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování. Návrh je plně slučitelný s právem Evropských společenství.

Nová právní úprava nepřináší žádné zásadní změny oproti stávajícímu stavu, a proto nevyvolá nároky na veřejné rozpočty, nemá sociální dopady, či dopady na životní prostředí. Rovněž tak nemá žádný nepříznivý dopad na podnikatelské prostředí ani nezvyšuje administrativní zátěž podnikatelům.

Předkládací zpráva

Odůvodnění

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/